Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kiểm tra sát hạch vòng 2 phần kiến thức chung Kỳ xét tuyển viên chức ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tài liệu tham khảo nội dung kiểm tra sát hạch phần kiến thức chung đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 - 2021.

Thí sinh dự tuyển tham khảo nội dung những tài liệu phù hợp với cấp học và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Nội dung chi tiết xem Danh mục tài liệu và xem các file tài liệu tại đây.

 

Trở về