Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả thẩm định hồ sơ nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020
       Nội dung chi tiết trong công văn đính kèm./.
Tập tin đính kèm
284_TB_SGDDT.pdf
Trở về