Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng tại cuộc họp giao ban giữa học kỳ II năm học 2019-2020 với các trường THPT và các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX
       Nội dung chi tiết trong công văn đính kèm./.
Tập tin đính kèm
260_TB_SGDDT.pdf
Trở về