Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 - Sở GDĐT
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
167_TB_HD.pdf
Trở về