Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
KHẨN: Cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã;

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 365/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho phép học sinh được nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV,

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục nêu trên khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

-      Thông báo cho học sinh, học viên các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương được phép nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 08/02/2020. Nếu tình hình dịch bệnh không có diễn biến bất thường thì tổ chức cho học sinh đi học lại bình thường vào ngày 10/02/2020 (thứ Hai).

-      Phối hợp với ngành y tế tại địa phương trong việc thực hiện phòng, chống dịch nCoV và tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tại Công văn số 139/SGDĐT-CTTTPC ngày 02/02/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm
142-SGDDT-VP.pdf
Trở về