Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 - Năm 2020
      Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
114-TB-SGDĐT.pdf
Trở về