Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ và tổ chức sát hạch đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II

Căn cứ Công văn số 5549/UBND-VX ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 2108/KH-SGDĐT ngày 15/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019,

Căn cứ Thông báo số 2379/TB-SGDĐT ngày 08/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019,

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2019 thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ và tổ chức sát hạch đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II như sau:

1. Kết quả xét, chấm điểm hồ sơ (Danh sách kèm theo)

a) Cấp học mầm non

- Tổng số hồ sơ dự xét hạng II: 34.

- Tổng số hồ sơ đủ điều kiện tham gia sát hạch: 30.

- Tổng số hồ sơ không đủ điều kiện tham gia sát hạch: 04.

b) Tiểu học

- Tổng số hồ sơ dự xét hạng II: 44.

- Tổng số hồ sơ đủ điều kiện tham gia sát hạch: 42.

- Tổng số hồ sơ không đủ điều kiện tham gia sát hạch: 02.

2. Tổ chức sát hạch

a) Đối tượng tham dự

Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đã đủ điều kiện tham gia sát hạch (Danh sách kèm theo).

b) Thời gian

Lúc 08 giờ 00, ngày 17/01/2020 (Giáo viên tham gia sát hạch phải có mặt trước 15 phút).

c) Địa điểm

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương (cơ sở 2).

Địa chỉ: Số 495 Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức).

d) Hình thức sát hạch

Làm bài khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm trong thời gian 45 phút.

đ) Nội dung sát hạch

Nội dung sát hạch liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp (theo từng hạng chức danh của mi cấp học).

3. Yêu cầu đối với người dự sát hạch

- Trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Có mặt đúng thời gian quy định, nếu trễ sẽ không được giải quyết tham gia sát hạch.

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân khi vào phòng làm bài sát hạch.

- Chấp hành theo sự hướng dẫn của người coi sát hạch.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 đề nghị Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thông báo nội dung Công văn này đến tất cả giáo viên có tên trong danh sách nêu trên, đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia sát hạch đầy đủ theo quy định

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm
43_HDXTHCDNNGV.pdf
QuyDinh.pdf
Trở về