Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, việc thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2019-2020
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
69_TT_TTr_2019.pdf
Trở về