Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đề nghị Bộ GDĐT tặng cờ thi đua và bằng khen các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
1374_TB_SGDDT.pdf
Trở về