Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 Lưu ý: Sau khi có điểm chuẩn đề nghị lãnh đạo các trường THPT cử người về Sở GDĐT nhận danh sách trúng tuyển có dấu của Sở để thông báo tại trường.


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 Lưu ý: Sau khi có điểm chuẩn đề nghị lãnh đạo các trường THPT cử người về Sở GDĐT nhận danh sách trúng tuyển có dấu của Sở để thông báo tại trường.

Tập tin đính kèm
1301-Diem chuan 10 (2019-2020).pdf
Trở về