Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 như sau:

1.    Tổng số thí sinh dự thi vào lớp 10: môn Ngữ văn 14.513 thí sinh, môn tiếng Anh 14.512 thí sinh, môn Toán 14.510 thí sinh. Tổng số thí sinh dự thi vào lớp 6 tạo nguồn: môn tiếng Việt 1.404 thí sinh, môn tiếng Anh 1.404 thí sinh, môn Toán 1.404 thí sinh.

Kết quả điểm thi của thí sinh kèm theo Công văn này và thông báo trên website Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.    Các trường trung học phổ thông (đối với tuyển sinh lớp 10), các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (đối với lớp 6 tạo nguồn, tăng cường) nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 15/6/2019 đến hết ngày 18/6/2019; thu nhận đơn và lập danh sách thí sinh phúc khảo gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 17 giờ 00 ngày 18/6/2019, đồng thời gửi qua email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

3.    Các trường trung học phổ thông giải quyết cho những thí sinh có nhu cầu được rút hồ sơ đăng ký tuyển sinh (kể cả trường chuyên và không chuyên) từ ngày 15/6/2019 đến hết ngày 22/6/2019; các trường trung học phổ thông lập danh sách gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 29/6/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không giải quyết cho bất kỳ thí sinh nào rút hồ sơ sau thời điểm trên và Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông phải chịu trách nhiệm nếu để thí sinh rút hồ sơ không đúng thời gian quy định.

4.    Dự kiến ngày 15/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên Website.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo niêm yết bảng ghi điểm thi, thông báo thời gian gửi đơn phúc khảo, thời gian rút hồ sơ, thời gian thông báo điểm chuẩn trúng tuyển để thí sinh và cha mẹ học sinh được biết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện ảnh hưởng không tốt đến công tác tuyển sinh của ngành giáo dục và đào tạo./.

 

Quý thầy cô, các em học sinh và phụ huynh tra cứu tại mục :

    - Tra cứu điểm - Tuyển sinh 10: Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10

    - Tra cứu điểm - Các kì thi khác: Tra cứu điểm lớp 6 tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường

Trở về