"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các trường THPT có cấp THCS
Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 378/SGDĐT-VP ngày 24/3/2011 về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các trường THPT có cấp THCS.
Nay do trùng với Hội nghị cấp Tỉnh, Sở GD&ĐT thông báo đến Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, THPT có cấp THCS về việc thay đổi lịch tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến như sau:
- Thời gian họp: 8h00 ngày thứ sáu 01/4/2011 (lịch cũ là ngày 31/3/2011).
- Các nội dung khác của công văn 378/SGDĐT-VP vẫn giữ nguyên như thông báo.
Tải công văn 378/SGDĐT-VP và báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011 tại đây.
Trân trọng thông báo./.
(Theo Văn phòng)
Trở về