Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tự do Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (gọi tắt là quy chế thi) và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo thời gian và các địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 đối với các thí sinh tự do như sau:

1.  Thời gian: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019 trong giờ làm việc hành chính.

2.  Địa điểm:

-    Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: hồ sơ nộp tại các Trung tâm GDTX-GDNN huyện, thị xã; Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

-    Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: hồ sơ nộp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương, Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một (đối diện trường THPT Võ Minh Đức).

Trong thời gian đăng ký dự thi, nếu có vướng mắc xin liên hệ điện thoại 0274.3814133 hoặc 0274.3821921 để được hỗ trợ, giải đáp./.

Tập tin đính kèm
CV_477_update so dien thoai.pdf
Trở về