Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và chuyển loại Kế toán năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

và chuyển loại Kế toán năm 2018

Căn cứ Công văn số 3301/UBND-VX ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 1137/KH-SGDĐT ngày 29/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 13/12/2018 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và chuyển loại Kế toán năm 2018 (lần thứ tư);

Căn cứ Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và chuyển loại Kế toán năm 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và chuyển loại Kế toán năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo danh sách đính kèm, cụ thể số lượng từng cấp học như sau:

1. Cấp học Mầm non

1.1. Giáo viên Mầm non hạng II

Tổng số có 39 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ, đủ điều kiện tham gia sát hạch: 38 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ, không đủ điều kiện tham gia sát hạch: 01 trường hợp do chưa đủ thời gian giữ hạng 06 năm.

- Kết quả sát hạch: Đạt 38 trường hợp.

1.2. Giáo viên Mầm non hạng III

Tổng số có 86 hồ sơ đăng ký dự xét, đạt điểm chấm hồ sơ 86 trường hợp.

2. Cấp học Tiểu học

2.1. Giáo viên Tiểu học hạng II

Tổng số có 39 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ, đủ điều kiện tham gia sát hạch: 37 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ, không đủ điều kiện tham gia sát hạch: 02 trường hợp, gồm 01 trường hợp do minh chứng trình độ tin học không đúng quy định (Cao đẳng sư phạm công nghệ) và 01 trường hợp có 02 năm đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ”.

- Kết quả sát hạch: Đạt 36 trường hợp, không đạt 01 trường hợp do không tham gia sát hạch.

2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III

Tổng số có 09 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ: 08 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ: 01 trường hợp do chưa đủ thời gian giữ hạng 03 năm.

3. Cấp học Trung học cơ sở

Tổng số có 13 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ: 11 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ: 02 trường hợp do chưa đủ thời gian tốt nghiệp 01 năm.

4. Cấp học Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên

Tổng số có 165 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó:

- Đạt điểm chấm hồ sơ: 162 trường hợp.

- Không đạt điểm chấm hồ sơ: 03 trường hợp, gồm có:

+ 01 trường hợp có minh chứng trình độ Tin học chưa đúng quy định (Tin học cơ bản 45 tiết).

+ 02 trường hợp không có danh hiệu thi đua hoặc giáo viên giỏi theo quy định.

II. KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN LOẠI KẾ TOÁN

Danh sách kèm theo, cụ thể:

Tổng số có 34 hồ sơ đăng ký dự xét, trong đó có 34 trường hợp được xét chuyển loại.

III. PHÚC KHẢO KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 02/01/2019, giáo viên có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

Đơn đề nghị phúc khảo có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018, cơ quan thường trực là Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ tầng 10, tháp A, trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương);

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ không phúc khảo đối với đơn gửi sau thời hạn trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì nếu đơn được gửi theo đường bưu điện).

IV. BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018, giáo viên được xét thăng hạng phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền mới ban hành quyết định bổ nhiệm vào hạng được xét.

Nếu giáo viên không bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng thời hạn trên thì cơ quan có thẩm quyền không bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng năm 2018 và không bảo lưu kết quả kỳ xét đã tham dự.

2. Cách thức bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp

- Đối với giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở: Nộp chứng chỉ bồi dưỡng về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (bộ phận Tổ chức cán bộ) là cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị đang công tác. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp theo từng đợt và trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định hoặc trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

- Đối với giáo viên các trường trung học phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung tâm GDNN – GDTX huyện, thị xã: Nộp chứng chỉ bồi dưỡng về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Tổ chức cán bộ). Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp theo từng đợt và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

3. Nhận quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, chuyển loại Kế toán năm 2018

Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, chuyển loại Kế toán năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý) có trách nhiệm chuyển quyết định đến cá nhân và đơn vị của cá nhân đang công tác để thực hiện các chế độ theo quy định./.

Trở về