Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 9
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
5676-KTN.signed.pdf
Trở về