Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ và tổ chức sát hạch đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018

Căn cứ Công văn số 3301/UBND-VX ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 1137/KH-SGDĐT ngày 29/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 1261/TB-SGDĐT ngày 25/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập; chuyển loại Kế toán năm 2018;

Căn cứ Kết quả xét, chấm điểm hồ sơ của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ và tổ chức sát hạch đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng năm 2018 từ hạng III lên hạng II như sau:

1. Kết quả xét, chấm điểm hồ sơ (Danh sách kèm theo)

a) Cấp học mầm non

- Tổng số hồ sơ dự xét hạng II: 39.

- Tổng số hồ sơ đủ điều kiện tham gia sát hạch: 38.

- Tổng số hồ sơ chưa đủ điều kiện tham gia sát hạch: 01.

Lý do: Thời gian giữ hạng chưa đủ 06 năm theo quy định.

b) Tiểu học

- Tổng số hồ sơ dự xét hạng II: 39.

- Tổng số hồ sơ đủ điều kiện tham gia sát hạch: 37.

- Tổng số hồ sơ chưa đủ điều kiện tham gia sát hạch: 02.

Lý do: 01 trường hợp có minh chứng về trình độ Tin học chưa đúng quy định và 01 trường hợp có 02 năm hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổ chức sát hạch

a) Đối tượng tham dự

Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đã đủ điều kiện tham gia sát hạch (Danh sách kèm theo).

b) Thời gian

Ngày 26/11/2018, cụ thể:

- Cấp học Mầm non: Có mặt lúc 8 giờ 00 phút.

- Cấp học Tiểu học: Có mặt lúc 9 giờ 30 phút.

c) Địa điểm

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 495 Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức).

d) Hình thức sát hạch

Làm bài khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm trong thời gian 40 phút.

e) Nội dung sát hạch

Nội dung sát hạch liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo từng hạng chức danh của mi cấp học.

3. Yêu cầu đối với người dự sát hạch

- Trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Có mặt đúng thời gian quy định, nếu trễ sẽ không được giải quyết tham gia sát hạch.

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân khi vào phòng làm bài sát hạch.

- Chấp hành theo sự hướng dẫn của người coi sát hạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thông báo nội dung Công văn này đến tất cả giáo viên có tên trong danh sách nêu trên, đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia sát hạch đầy đủ theo quy định./.

Tập tin đính kèm
2147-SGDDT-TCCB.pdf
Trở về