Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí

Thực hiện công điện số 4288/CĐ-BVHTTDL ngày 24/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Về việc treo cờ rủ:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018).

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Về việc dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang:

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã); các tổ chức; các cơ sở vui chơi giải trí; các cá nhân…dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018).

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo này./.


Tập tin đính kèm
216-TB-UBND.pdf
Trở về