Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng tại cuộc họp giao ban chuẩn bị năm học 2018-2019 với các trường THPT và các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Sáng tại cuộc họp giao ban chuẩn bị năm học 2018-2019 với các trường THPT
và các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX

Ngày 24/7/2018, tại Hội trường Sở GDĐT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương - Nguyễn Hồng Sáng đã chủ trì phiên họp giao ban chuẩn bị năm học 2018-2019 với lãnh đạo các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX),

            I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

            - Lãnh đạo Sở GDĐT:

+ Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng.

+ Phó Giám đốc Lê Nhật Nam.

+ Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung.

            - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở GDĐT: Văn phòng, Thanh tra, Giáo dục Trung học - Thường xuyên, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Chính trị - Tư tưởng và Pháp chế.

            - Lãnh đạo các trường THPT, trung tâm GDTX tỉnh, và các trung tâm GDNN-GDTX.

            - Thư ký: Bùi Trọng Duy - Chuyên viên Phòng GDTrH-TX.

II. NỘI DUNG

            Sau khi nghe Phó Trưởng phòng GDTrH-TX trình bày báo cáo tóm tắt công tác giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên trong năm học 2017-2018 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng đã có ý kiến kết luận như sau:

            1. Tiếp tục thực hiện phương châm “dạy thật, học thật, thi thật” hướng tới chất lượng bền vững; hoàn thành các mục tiêu giáo dục của tỉnh nhà, đem lại cơ hội học tập công bằng cho mỗi người dân tỉnh Bình Dương.

2. Về việc thực hiện nền nếp, kỷ cương trong đơn vị: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của nhà trường; quán triệt cho giáo viên, học sinh trong giờ làm việc, giờ học ở trường không sử dụng máy tính, điện thoại để lướt web, giải trí, tham gia mạng xã hội…. ; nghiêm túc thực hiện đúng công tác đánh giá chất lượng giáo viên trong năm học, công khai kết quả để làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm và tinh giản biên chế; triển khai đầy đủ các văn bản liên quan về công tác tổ chức cán bộ và tài chính cho tập thể giáo viên; chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định; giáo viên không dạy thêm học sinh ở các trường có tổ chức dạy buổi hai.

3. Về công tác tổ chức cán bộ: Trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về tình hình biên chế, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

- Thủ trưởng đơn vị rà soát, tính toán lại số lớp, số học sinh/lớp dự kiến của năm học 2018-2019 nhằm giảm số lớp của từng đơn vị trên cơ sở tổng số học sinh/lớp của từng khối lớp.

- Sau khi tính toán số lớp, đơn vị dự kiến các phương án về phân công giáo viên dạy thêm giờ. Nếu vượt quá 200 giờ thì tính toán phương án thỉnh giảng.

- Đối với các đơn vị Trường THPT có 2 cấp học, Hiệu trưởng cân đối số tiết dạy của giáo viên cấp 2 và cấp 3; lập Tờ trình để Sở xem xét có thể đưa giáo viên cấp 2 lên dạy cấp 3 nếu có bằng Đại học trở lên đối với bộ môn đang thiếu biên chế.

- Sau khi thực hiện tất cả các giải pháp nêu trên, nếu vẫn gặp khó khăn, các đơn vị lập Tờ trình nêu rõ thực trạng, các biện pháp đã thực hiện để Sở xem xét. Nếu vượt thẩm quyền, Sở sẽ trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Sở sẽ thực hiện việc điều động một số viên chức từ đơn vị có biên chế dôi dư sang đơn vị cần biên chế. Xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể tạm cho những viên chức không trực tiếp giảng dạy được chuyển ra dạy lớp của năm 2018-2019 theo đúng chuyên môn trên cơ sở Tờ trình cụ thể của các đơn vị và có sự thoả thuận của Sở Nội vụ (chỉ tạm áp dụng năm học này).

4. Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Phát huy vai trò của tổ chuyên môn cùng với lãnh đạo đơn vị tăng cường dự giờ thăm lớp, có giải pháp hỗ trợ các giáo viên chưa có kinh nghiệm chuyên môn. Xây dựng các hoạt động tổ chuyên môn có hướng trọng tâm là giảng dạy để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ; tạo điều kiện để giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở tổ chức; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận trong đơn vị.

5. Về công tác giảng dạy ôn thi THPT quốc gia: Năm học 2017-2018 đạt kết quả phấn khởi. Tuy nhiên còn một số tồn tại, cần có giải pháp đánh giá hiệu quả quản lý, tìm nguyên nhân để chấn chỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia. Tổ chức các hội thảo chuyên đề để rút kinh nghiệm quản lý.

6. Công tác giáo dục mũi nhọn: Giao Phòng GDTrH-TX phối hợp với Phòng KHTC xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm 2018-2019. Chọn đội ngũ giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương làm lực lượng chủ lực, đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả. Trường THPT chuyên Hùng Vương cần xây dựng phương án quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả ký túc xá vào công tác giảng dạy để học sinh không phải học thêm vẫn có thể thi đậu vào các trường đại học danh tiếng.

7. Về công tác chuyên môn khác: Đối với công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các đơn vị chưa được công nhận chuẩn quốc gia cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, tích cực xây dựng mối quan hệ với cấp uỷ địa phương để tranh thủ sự ủng hộ, sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường ứng dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, khuyến khích tăng số lần kiểm tra thường xuyên và định kỳ để có nhiều cơ sở phân tích, đánh giá, định hướng giảng dạy.

8. Đối với các đơn vị ngoài công lập: Cần tích cực hơn việc tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ.

9. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, giao Văn phòng Sở phối hợp cùng các phòng ban, xây dựng các tiêu chí thi đua và sắp xếp lại cụm thi đua phù hợp với tình hình thực tế; phụ trách công tác thi đua phải là lãnh đạo Văn phòng Sở.

Trên đây là kết luận chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng, Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm
CV1325.PDF.pdf
Trở về