Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2018-2019

Căn cứ Công văn số 217/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 31/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả chấm thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng anh tăng cường và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 khóa ngày 30/5/2018,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 Tiếng Anh tăng cường và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 như sau:

1.     Tổng số thí sinh dự thi: Lớp 10: 15.519 thí sinh; Lớp 6 tạo nguồn: 1.355 thí sinh; Lớp 6 tiếng Anh tăng cường: 2.293 thí sinh. Kết quả điểm thi được đăng trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo (danh sách kết quả thi đính kèm Công văn này).

2.     Các trường THPT, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 18/6/2018; tập hợp đơn, lập danh sách thí sinh phúc khảo gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo qua email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn chậm nhất ngày 18/6/2018 (hồ sơ phúc khảo gửi về Sở chậm nhất ngày 19/6/2018).

Lưu ý:

- Đối với thí sinh dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Gửi đơn phúc khảo tại trường THPT (nơi đăng kí nguyện vọng 1);

- Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 6 tạo nguồn, Tiếng Anh tăng cường: Gửi đơn phúc khảo tại trường THCS (nơi thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 6 tạo nguồn, Tiếng Anh tăng cường), phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách.

3.     Các trường trung học phổ thông giải quyết cho những thí sinh có nhu cầu xin rút hồ sơ đăng ký tuyển sinh từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 23/6/2018 và lập danh sách gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 25/6/2018. Sau ngày 23/6/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết cho bất kỳ thí sinh nào rút hồ sơ sẽ tiến hành phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh, công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trong tỉnh vào ngày 13/7/2018.

Lưu ý: Thí sinh xin rút hồ sơ ở Mục 3 là những thí sinh không được xét tuyển vào các trường công lập trong tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện những qui định trên./.

Quý thầy cô, các em học sinh và phụ huynh tra cứu tại mục :

    - Tra cứu điểm - Tuyển sinh 10: Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10

    - Tra cứu điểm - Các kì thi khác: Tra cứu điểm lớp 6 tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường

Tập tin đính kèm
1000-SGDDT-KTQLCLGD.PDF
Trở về