Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc mời dự tổng kết công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
Tập tin đính kèm
989-SGDĐT-VP.pdf
Trở về