Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức thi tuyển giáo viên dạy tiếng Anh đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài năm 2017

     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   
Tập tin đính kèm
1369-TB-SGDDT.pdf
Trở về