Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở với ngành GDĐT các huyện, thị xã và thành phố về tình hình chuẩn bị năm học 2017-2018

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   
Tập tin đính kèm
1236-TB-SGDDT.PDF
Trở về