Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10, lớp 6 tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường năm học 2017-2018

    Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo mục tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10, lớp 6 tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường năm học 2017-2018. Quý thầy cô, các em học sinh và phụ huynh tra cứu tại mục :

    - Tra cứu điểm - Tuyển sinh 10: Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10

    - Tra cứu điểm - Các kì thi khác: Tra cứu điểm lớp 6 tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường

    Trân trọng thông báo./.

Trở về