Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-HĐPH ngày 25/4/2017 và Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” (sau đây gọi tắt là cuộc thi) của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị trong ngành tham gia cuộc thi như sau:

1. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (đã có CMND) đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Nội dung thi: Kiến thức về Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet thông qua địa chỉ http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn

4. Tiến độ và thời gian tham gia cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng gồm:

- Vòng thi sơ khảo: Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

- Vòng thi chung khảo: Dự kiến trong tháng 7/2017 với hình thức thi tập trung, thí sinh cùng tập trung tại địa điểm do Ban Tổ chức chọn để dự thi.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, danh sách các thi sinh được tham dự vòng chung khảo trên website cuộc thi.

5. Cách thức tham gia

- Bước 1: Người tham gia cuộc thi truy cập vào địa chỉ website http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn

- Bước 2: Bấm vào nút “Đăng ký” và đăng ký đủ, chính xác các thông tin của bản thân theo yêu cầu, sau đó bấm vào nút “Hoàn thành”.

- Bước 3: Người dự thi đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký để bắt đầu tham gia dự thi.

* Lưu ý: Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một tài khoản và sử dụng xuyên suốt các vòng thi, vì vậy người dự thi phải nhớ kỹ tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập, tài khoản được đăng ký phải đầy đủ các thông tin như sau:

- Họ và tên: Nhập đầy đủ họ, tên, và tên đệm (tên lót nếu có) bằng Tiếng Việt có dấu (VD: Lê Nguyễn Minh Ngọc)

- Ngày sinh: Nhập đầy đủ, chính xác ngày, tháng, năm sinh của bản thân.

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu); Ngày cấp CMND (hoặc ngày cấp hộ chiếu);

- Số điện thoại liên hệ (số điện thoại của cá nhân hoặc phụ huynh hoặc đơn vị để phục vụ cho việc liên hệ xác minh khi có kết quả đạt giải).

- Chọn khối: Sở GDĐT và Phòng GDĐT chọn Khối nhà nước; trường học và cơ sở giáo dục chọn Khối trường học.

- Quận/huyện: Đơn vị, trường học nằm trên địa bàn nào thì chọn quận/huyện tương ứng.

- Tên đăng nhập: Tên tài khoản dùng để đăng nhập dự thi, cá nhân có thể đăng ký bất kỳ tên đăng nhập nào (khác với họ và tên ở trên phải đăng ký chính xác).

Các trường hợp gặp lỗi khi dự thi thì có thể đăng ký tài khoản mới với phần họ và tên, tên đăng nhập được thêm ký tự để khác với tên cũ (VD: Lê_Nguyễn_Minh_Ngọc, Lê Nguyễn Minh Ngọc_VMĐ, Lê Nguyễn Minh Ngọc_2)

Các trường hợp tài khoản đăng ký dự thi không đầy đủ, không chính xác các thông tin theo yêu cầu thì được xem là tài khoản không hợp lệ. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thông tin “Họ và tên; ngày sinh; số CMND” để xem xét, đối chiếu khi nhận giải thưởng.

6. Cách thức chấm thi

- Ban Tổ chức sẽ kiểm tra các tài khoản hợp lệ và xét chọn thí sinh có bài dự thi đạt tổng điểm cao theo thứ tự từ bài điểm cao nhất trở xuống ở vòng thi sơ khảo để vào vòng thi chung khảo (số lượng bài được chọn vào vòng thi chung khảo được tính theo tỉ lệ % trên tổng số bài dự thi ở vòng sơ khảo và do Ban Tổ chức quyết định).

- Danh sách thí sinh tham gia mỗi vòng thi được thông báo trong mục “KẾT QUẢ” trên website của cuộc thi.

7. Về bài thi

- Số lượng câu hỏi: Mỗi tài khoản có 20 câu hỏi trắc nghiệm với 04 phương án trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất.

- Thời gian làm bài thi: Tối đa 20 phút, khi hoàn thành phần thi thí sinh bấm vào nút “Nộp bài” để kết thúc bài dự thi.

- Điểm thi: Mỗi câu trả lời đúng, người dự thi sẽ nhận được 05 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

8. Tổ chức thực hiện

- Lãnh đạo các đơn vị thực hiện việc phổ biến, vận động, tạo điều kiện về cơ sở vật chất hoặc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh (đã có CMND) tham gia cuộc thi. Tại các trường học, cơ sở giáo dục, lãnh đạo đơn vị bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật.

- Do thời điểm tổ chức cuộc thi trong khoảng thời gian nghỉ hè và trùng với thời gian tổ chức các kỳ thi quan trọng của ngành, vì vậy đề nghị lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch, tính toán hợp lý thành phần tham gia cuộc thi, thời gian dự thi để không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của ngành.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức cuộc thi, cụ thể:

- Thư ký Ban Tổ chức: Đ/c Hoàng Nhật Linh (Sở Tư pháp), điện thoại: 0987.105.777.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Đ/c Phạm Hoàng Thiên Lộc (Sở Tư pháp), điện thoại: 0909.318.976.

(Đính kèm các văn bản hướng dẫn tham gia cuộc thi).

Minh Ngọc – Phòng CTTTPC

Trở về