Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Giới thiệu danh sách gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
610-TB-SGDDT.rar
Trở về