Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thời gian, địa điểm tổ chức thi ViOlympic Toán, Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp toàn quốc năm học 2016-2017
        Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.
Tập tin đính kèm
CV_508- TB thi Vio 2017.PDF
Trở về