Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả thi đấu Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017

        Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Tập tin đính kèm
489-TB-SGDĐT.PDF
Trở về