Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng tại cuộc họp giao ban học kỳ II NH 2016-2017 với các trường THPT và các trung tâm GDTX
         Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.
Tập tin đính kèm
232_thongbaoketluan_21.02.2017.PDF
Trở về