Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thanh tra hành chính Trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm, Thành phố Thủ Dầu Một
         Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.
Tập tin đính kèm
74_TB_TTr.pdf
Trở về