Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017 - Sở GDĐT
         Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.
Tập tin đính kèm
134_TB_HD.pdf
Trở về