Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thanh tra chuyên ngành về giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng
Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.
Tập tin đính kèm
69.pdf
Trở về