Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
KHẨN: Giấy mời dự Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng" 2016

        Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

       Riêng ở danh sách đơn vị đạt giải. Có sự điều chỉnh như sau: Trường THCS Bùi Thị Xuân thuộc Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

       Trân trọng./.

Trở về