Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tham dự Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc

Thực hiện Công văn số 6060/BGDĐT-VP ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo triệu tập Hội nghị như sau:

1.    Thành phần tham dự:

-       Chủ trì: Bà Nguyễn Hồng Sáng - Giám đốc Sở GDĐT

-       Đại biểu tham dự:

 + Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở;

 + Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách thanh, kiểm tra các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một;

+ Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp;

+ Hiệu trưởng các trường THPT, các trường phổ thông có nhiều cấp học;

+ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương;

+ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;

+ Giám đốc Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã;

2.    Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2016 (thứ Hai).

3.    Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương.

Địa chỉ: Số 326, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Từ ngày 14/12/2016 (thứ Tư), các đơn vị truy cập trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ GDĐT tại địa chỉ http://thanhtra.moet.gov.vn/ tải tài liệu hội nghị để nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Hội nghị. 

            Nhận được Thông báo, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm
2326_TB_SGDDT.PDF
Trở về