Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thanh tra hành chính Trường THPT Nguyễn Trãi
               Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.
Tập tin đính kèm
55.pdf
Trở về