Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thay đổi lịch đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại Úc cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS, THPT và GDTX của tỉnh Bình Dương

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
1847-TB-SGDDT.PDF
Trở về