Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức lớp ôn thi lấy chứng chỉ Năng lực ngôn ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS, THPT và GDTX của tỉnh Bình Dương
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
1596_TB_SGDDT.pdf
Trở về