Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo lịch kiểm tra nắm tình hình chuẩn bị năm học mới 2016-2017 tại các đơn vị phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
1162-TB-SGDĐT.pdf
Trở về