Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Danh sách giáo viên dự tuyển Kỳ kiểm tra chọn GV đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại Úc năm 2016

Theo tinh thần Công văn số 1042/SGDĐT-GDTrHTX ngày 29/6/2016 về việc chọn giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS và THPT tham dự chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại Úc (Australia) năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách giáo viên dự tuyển Kỳ kiểm tra chọn giáo viên đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại Úc năm 2016 để giáo viên biết và tham dự đầy đủ.

Trở về