Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo mở Mục Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10 trên website Sở bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 19/6/2016.

Tuy nhiên, do số lượng truy cập Mục Tra cứu điểm lớp 10 cùng lúc nhiều nên người dùng có thể gặp lỗi Service Unavailable. Khi gặp lỗi này, người dùng vui lòng chờ một chút, sau đó chọn Refresh (nhấn F5 hoặc Ctrl+F5) để tải lại kết quả tra cứu.

 Trân trọng thông báo.

Trở về