Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc mời các đơn vị, trường học tham gia công diễn Hội thi “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Dương Lần IV- Năm 2016

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
565-TB-CDGD.doc
Trở về