Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
Tập tin đính kèm
49-HD-SGDDT.pdf
Trở về