Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thư mời dự Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương lần thứ XI- 2013-2018

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin./.
    
Tập tin đính kèm
515-TM-CDGD.doc
Trở về