Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thực hiện Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
2349-TB-SGDDT.PDF
Trở về