Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Học bổng "Tiếp sức em đến trường" của Công ty Cổ phần Đại Nam

Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Tập tin đính kèm
42-2015-HKH.PDF
Trở về