Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Mời tham gia Cuộc thi "Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Bình Dương"

Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Tập tin đính kèm
THE LE STTNNDBD.PDF
Trở về