Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ xét tuyển Bác sĩ đa khoa chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2015
     Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm
40-SYT-TCCB.pdf
Trở về