Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn tra cứu kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2015

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

B1: Truy cập website: sgdbinhduong.edu.vn

B2: Click vào hình sau:

B3: Nhập họ tên cần tra cứu. Sau đó click Tìm kiếm

B4: Click vào họ tên cần xem

B5: Xem kết quả tuyển dụng

Theo Sở Giáo dục Đào tạo

Trở về