Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Dự thảo Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của GDMN, GDPT và GDTX

Dự thảo Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non: 17/8/2015.

- Giáo dục tiểu học: 10/8/2015.

- Giáo dục trung học: 10/8/2015.

- Giáo dục thường xuyên: 10/8/2015.

2. Ngày khai trường (khai giảng):

- Ngày hội đến trường của bé (mầm non): 04/9/2015.

- Lễ hội khai trường cấp tiểu học, trung học, thường xuyên: 05/9/2015.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, năm học:

Các ngành học, cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc
năm học

1. Mầm non

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 03/9/2015.

- Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non: Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 08/01/2016 (18 tuần thực học).

Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 27/5/2016: 20 tuần (Trong đó 17 tuần thực học, còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và ổn định nề nếp sau nghỉ lễ).

- Kết thúc năm học ngày 27/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học và ngày Quốc tế thiếu nhi (Tết thiếu nhi) 01/6 trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2016 đến ngày 31/5/2016.

2. Tiểu học

 

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015.

- Thực hiện Chương trình Giáo dục Tiểu học: Từ ngày 17/8/2015 đến 25/12/2015 (19 tuần, trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác), sơ kết học kỳ I vào ngày 25/12/2015.

Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 20/5/2016: 21 tuần (trong đó 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

- Kết thúc năm học ngày 20/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/5/2016.

3. THCS, THPT

Từ ngày 17/8/2015 đến 26/12/2015: 19 tuần thực học, sơ kết học
kỳ I vào ngày 26/12/2015.

Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 21/5/2016: 21 tuần (trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

- Kết thúc năm học ngày 21/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/5/2016.

4. GDTX cấp  THCS và THPT

Từ ngày 17/8/2015 đến 18/12/2015: 18 tuần thực học, sơ kết học kỳ I vào ngày 19/12/2015.

Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 30/4/2016: 19 tuần (trong đó 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

- Kết thúc năm học ngày 06/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học từ ngày 09/5/2016 đến ngày 14/5/2016.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 06, 07 và 08/01/2016.

6. Thi THPT quốc gia năm 2016 vào các ngày 01, 02, 03 và 04/7/2016.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2016.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2016-2017  trước ngày 30/6/2016.

9. Toàn ngành tổng kết năm học vào ngày 12/8/2016.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch; thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

2. Tổ chức Hội khỏe Phù đổng, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

3. Thời gian tổ chức thi công nhận nghề phổ thông.

4. Thời gian tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

5. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2015-2016, trước ngày 15/9/2015.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 29/01/2016.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2015-2016 trước ngày 24/6/2016.


Trở về