Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi THPT quốc gia 2015

Thí sinh và các đơn vị lưu ý:

1. Lệ phí phúc khảo theo quy định là 30.000 đồng/ môn.

2. Địa điểm nộp đơn:Thí sinh nộp đơn tại trường THPT/TT GDTX đã đăng ký dự thi, riêng đối với thí sinh tự do thi ĐH thì nộp tại Sở GDĐT( Quầy 16 – Tầng 1 Tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh . Từ ngày 24-27/7/2015 (trong giờ hành chính).

3. Các trường THPT/ TT GDTX thu nhận đơn, lệ phí và nhập dữ liệu vào hệ thống trước ngày 27/7/2015. Ngày 28/7/2015 hoàn tất dữ liệu trên hệ thống và nộp đơn, lệ phí về Sở.

Thí sinh có thể xem mẫu đơn phúc khảo bài thi trong tập tin đính kèm.

Trở về