Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường NH 2015-2016

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
1184-SGDDT-KTQLCLGD.pdf
Trở về